www.wimpffen.hu / web@wimpffen.fr

Friedrich Ferdinand Franz Freiherr von Wimpffen, geboren am 31. März 18o5. gestorben 1895 in Kopenhagen


Nachkomme des Nürnberger Losungsamtmanns Hans Friedrich von Wimpffen, war Friedrich von Wimpffen einer der letzten Wimpffen des dänischen Zweigs. Das Dänische Biografische Lexikon schreibt über ihn: Forstmand, var fodt paa Gliicksborg 31. Marts 1805. W. blev dimitteret til Universitetet fra Roskilde Skale 1823, tog 3 Aar efter Forstexamen i Kiel og blev 1841, efter en hals Snes Aars Virksomhed, bl. a. i Hertugdommerne, Chef for Rentekammerets Forst- og Jagtkontor. I 25 Aar beklmdte W. denne Stilling, der ofte gav ham en betydelig Indflydelse, og virkede dernest 1866-86 som Overforsler for de jyske Statsskove; han dode i Roskilde 31. Jan. 1892. W. blev udnmvnt til Forst- og Jagtjunker 1827 og Aaret efter til Kammerjunker; 1849 fik han Titel af Overforster, 1856 blev han Forstmester, 1867 Kammerherre, 1885 Kommandor af Danebrog af 2. Grad. W. deltog livlig som Taler og Forfatter i Forhandlinger om Skovbruget, og som Vikar besorgede han gjentagne Gange Forstundervisningen; herfra stam­mer hans Bog «Skovtaxationen» (1836). W. egtede 14. April 1841 Ida Sophie Elisabeth Frederikke Johannsen (f. 23. Nov. 1821 f 4. Marts 1850), Datter af Geheimekonferensraad F. H. C. J. (VIII, 508), og efter hendes Dod blev han 18. Okt. 1851 gift med Louise Cathrine Sandholt (f. 30. Avg. 1829 f 28. Jan. 1853), Datter af Kapitajnlieutenant Claus Henrik Munk

Aus den Ehen mit Ida Johannsen und Katharina Sandholt entstammten 7 Kinder: Louise, geb. 3o.o1.1842 . Der Sohn, Karl Friedrich, geboren am 14.April 1845 verstarb mit 9 Jahren. Amalie, geboren am 19.April 1847 starb im Kindesalter, der zweite Sohn Friedrich Otto, geboren am 4.Dezember 1849 starb mit 18 Jahren, Marie von Wimpffen, geboren am 24. Dezember 1852.

\"alt\"

Louise Freiin von Wimpffen( links), geb.1842,
Fanny Freiin von Wimpffen, geb.1843
Photo: Chr.Neuhaus,Kopenhagen, St.Kjobmagergade 14

Top